נפש חיה - בעלי חיים לרווחת התלמיד | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך