לימודי הוראה תנאי קבלה | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

תנאי הקבלה לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה

 

ללימודים באקדמית גורדון יתקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות ופסיכומטרי בציון התאמה 525. לסיוע בחישוב ציון ההתאמה לחצו כאן.

 

פטור ממבחן הפסיכומטרי:
יתקבלו ללימודים מועמדים בעלי תעודת בגרות בציון ממוצע 92 ומעלה, ללא חובת עמידה בבחינת הפסיכומטרי למסלולי ביה"ס היסודי והחוג לאנגלית בלבד. לפירוט נוסף אודות הבחינה הפסיכומטרית לחצו כאן.

 

 תנאי הקבלה


 תעודת בגרות:


תנאי קבלה ללימודי הוראה - ללימודים בכל המסלולים וההתמחויות יתקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות או לימודי מכינה או אישור זכאות לתעודת בגרות. בחוג לאנגלית נדרש גם ציון 70 לפחות ב-5 יח"ל אנגלית או 90 לפחות ב-4 יח"ל.
בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בשפה שאינה עברית: מועמדים אלה נדרשים גם להציג ציון 80 לפחות ב-5 יח"ל עברית וציון 70 לפחות ב-3 יח"ל ערבית.
בעלי תעודת בגרות מחו"ל: מועמדים אלה נדרשים להציג תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות, כולל גיליון ציונים מתורגם, ויחויבו בקורסי השלמה שייקבעו בהתאם לרקע של הסטודנט. בעלי תעודה כזו נדרשים להציג ציון 525 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.

בוגרי כיתות י"ב:

מועמדים שסיימו זה עתה את לימודי בית הספר העל-יסודי, ואין בידיהם עדיין אישור זכאות לתעודת בגרות בעת ההרשמה ללימודים, יתקבלו ללימודים על-פי ציון מבחן פסיכומטרי 525 לפחות. המועמדים יגישו בקשה להנהלת בית הספר שבו למדו לזירוז קבלת הציונים של מבחני הבגרות. עד סוף חודש דצמבר 2019, עליהם להמציא למכללה אישור זכאות לתעודת בגרות, לולא כן, יופסקו לימודיהם בסיום סמסטר א.

 

 מבחן יע"ל (ידע בעברית):


נבחנים במבחן הפסיכומטרי שלא בשפה העברית, חייבים להיבחן במבחן יע"ל ולהציג ציון 125 לפחות.
מועמדים שנבחנו במבחני בגרות בשפה שאינה עברית נדרשים לעמוד גם במבחן יע"ל בציון 125 לפחות. לפירוט נוסף אודות מבחן יע"ל, לחצו כאן.

 

 ציון התאמה:


ממוצע בין ציון המבחן הפסיכומטרי ובין ציון תעודת הבגרות משוקלל, בסולם הפסיכומטרי. ציון ההתאמה חייב להיות שקול לפחות ל-525 בסולם הפסיכומטרי. ניתן בונוס של 10 נקודות למקצוע בהיקף של 4 יחידות לימוד ושל 20 נקודות למקצוע בהיקף של 5 יחידות לימוד. רף הקבלה המינימלי בציון הפסיכומטרי לצורך שקלול ציון ההתאמה הוא 475.
מועמדים מתאימים שציונם המשולב נע בין 480 ל-524, יגישו בקשה ליו"ר ועדת חריגים באמצעות מרכז מידע והרשמה. יש לבצע הליך הרשמה מסודר כדי שתיק המועמד יגיע לדיון בוועדת החריגים.
לסיוע בחישוב ציון ההתאמה, לחצו כאן.

 

 

 שיעור החריגה המקסימלי:


יש למכללה אפשרות לקבל עד 10% משיעור הסטודנטים בכל בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה של המוסד וזאת על פי שיקול הדעת של ועדת החריגים המכללתית.

הקבלה תתאפשר רק לבעלי נתונים אישיים מיוחדים או נימוקים אחרים כגון: הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל, צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים ואופייה התרבותי של החברה, הצטיינות מיוחדת, פעילות התנדבותית בתחומי החינוך וכד'.

 

 ראיון קבלה:


המועמד נדרש לעבור בהצלחה ראיון קבלה. המועמדים ללימודים בחוג לאנגלית יחויבו בבחינת כניסה כתנאי קבלה.

 

 קבלת מועמדים בעלי לקות למידה:


מועמדים שאובחנו כבעלי לקות למידה ומבקשים התאמות מיוחדות בלימודיהם, מתבקשים לציין זאת בעת הייעוץ במרכז הרישום. למועמד תיקבע פגישה עם יועצת המכללה או יועצת המכינה (בהתאם למסלול הלימודים המבוקש). יועצת המכללה או המכינה תבחן כל מקרה לגופו, ותחליט אילו התאמות לימודיות יאושרו למועמד. לפגישה עם היועצת מתבקש המועמד להביא עמו את אבחון שנערך בחמש השנים האחרונות והתבצע במוסד אקדמי מוכר. לא יתקבלו אבחונים שנערכו בתקופת הלימודים בבית הספר התיכון.

מרכז האבחונים באקדמית גורדון בשפה העברית והערבית:
האקדמית גורדון מאמינה כי יש לאפשר לכל סטודנט ללמוד ולהביא את יכולותיו לידי ביטוי, מבלי שלקויות למידה יפחיתו מהישגיו. מרכז האבחונים של האקדמית גורדון מקיים אבחונים המיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (בני 18 ומעלה) כדי לאתר לקויות למידה אצל הסטודנטים ולסייע להם לקבל התאמות על פי הנחיות החוק. טובי המאבחנים ישמחו לסייע לכל סטודנט המעוניין לקיים או לחדש אבחון דידקטי. ניתן לתאם אבחון בעברית או בערבית בפרק זמן של שבועיים. תוצאות האבחון תתקבלנה עד שבועיים לאחר ביצוע האבחון.

לפרטים נוספים: אורטל גנות  | 04-8590168  | [email protected]

 

לפרטים נוספים אודות מרכז האבחונים באקדמית גורדון, לחצו כאן

 

                               

 הנדסאים

בוגרי בתי ספר להנדסאים, המעוניינים ללמוד לקראת תואר אקדמי ותעודת הוראה, יוכלו לקבל פטור רק מקורסים שלמדו בלימודיהם הקודמים ותואמים לתכנית החוג שבחרו, באישור ראש החוג.


תנאי הקבלה ללימודים זהים לתנאי הקבלה של הסטודנטים הסדירים.


המועמדים נדרשים להמציא למכללה:

תעודת בגרות מלאה + ציון בחינת הפסיכומטרי
ציון במבחן יע"ל לחייבים במבחן זה.
דיפלומת הנדסאי
גיליון ציונים המפרט את שמות הקורסים שנלמדו, את היקפם ואת ממוצע הציונים

היקף הלימודים:
תכנית לימודים מלאה למעט קורסים שהסטודנט פטור מהם כי למד אותם בעבר.

 

 מורות חיילות, מש"קיות להוראה, מורות השירות הלאומי

מסגרת לימודים מקוצרת למורות חיילות ולמורות השירות הלאומי*, שלמדו לימודי יסוד ולימודי העשרה והשתלמות בהיקף של 900 שעות לפחות.


תנאי הקבלה זהים לתנאי הקבלה של הסטודנטים הסדירים.

 

היקף הלימודים:
תכנית לימודים אישית מקוצרת, שהיקפה ייקבע על פי לימודים קודמים ובהתחשב בניסיון בהדרכה. מועמדות שילמדו שנתיים עד שלוש הן:

חיילות חונכות מיחידת מורות ארצית בצה"ל
בנות שירות לאומי ששירתו שנתיים כחונכות בבתי ספר


*בתנאי שלמדו במוסד להכשרת עובדי הוראה בהיקף של 1,500 ש"ש ועמדו בכל החובות הלימודיים.

 

מכינה קדם אקדמית

למועמדים אשר  לא עומדים בתנאי הקבלה לתואר, אבל מעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר כבר השנה, קיים מסלול מכינה קדם אקדמית – לפרטים לחצו כאן
תנאי קבלה למכינה הקדם אקדמית (בגרות חלקית/מלאה – ללא צורך בפסיכומטרי)

 

 

 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*