יחידת כניסה להוראה

התחל"ה - התמחות וחניכה לקראת ההוראה
יחידת כניסה להוראה
יריד תעסוקה
התמחות (סטאז')
מורים חדשים
חונכים ומלווים
מנחים
יחידת כניסה להוראה
יריד תעסוקה
התמחות (סטאז')
מורים חדשים
חונכים ומלווים
מנחים
עידן חדש בכניסה להוראה

יחידת התחל"ה - התמחות (סטאז') וחניכה לקראת הוראה, הוקמה על מנת ללוות את איש החינוך ואשת החינוך בשלב המשמעותי ביותר בקרירה שלהם - שלב הכניסה לתפקיד. לאחר שנות הלימודים באקדמיה, פוגשים אנשי החינוך החדשים (תחילה כמתמחים ולאחר מכן כמורים וגננות בראשית דרכם) את המציאות המורכבת והמספקת של מקצוע החינוך וההוראה. אנחנו כאן בדיוק עבור שלב זה, בכדי לסייע להם להצליח.

יחידת התחל"ה

 • מי אנחנו?

  יחידת התחל"ה - התמחות (סטאז') וחניכה לקראת ההוראה, נוצרה על מנת ללוות את איש החינוך ואשת החינוך בשלב המשמעותי ביותר בקרירה שלהם - שלב הכניסה לתפקיד.
  לאחר שנות הלימודים הרבות באקדמיה פוגשים אנשי החינוך החדשים- תחילה כמתמחים ולאחר מכן כמורים וגננות בראשית דרכם- את המציאות המורכבת, המאתגרת והמספקת של מקצועות החינוך וההוראה.  קבוצות ההתמחות, סטאז' בהוראה, והשתלמות לפיתוח המקצועי בשנה הראשונה לתפקיד -
  על מנת להתמודד בהצלחה עם האתגרים המרובים ולעבד קוגניטיבית ורגשית את שלל החוויות הראשוניות שמזמן השדה החינוכי מתבקשות המורות והגננות להצטרף לקבוצות התמחות והתפתחות מקצועית במהלך השנתיים הראשונות לעבודתן- שנת ההתמחות והשנה הראשונה שלאחריה. קבוצות קטנות אלו מונחות על ידי מנחות מקצועיות ובעלות ותק מתחומי ההדרכה הפדגוגית והייעוץ החינוכי. העבודה בקבוצות מאפשרת שיתוף באווירה מקבלת, אוורור רגשי, קבלת מענה לדילמות פרקטיות וערכיות ולמידה משותפת של רזי המקצוע באמצעות דוגמאות מן השדה וניתוח ביקורתי ומעמיק של פרקטיקות ההוראה.  השתלמויות לאנשי חינוך חונכים ומאמנים- במקביל דואגת מערכת החינוך להקצות איש מקצוע מיומן ומנוסה אשר יחנוך או ילווה את המתמחים ואנשי החינוך בראשית דרכם. חונכים ומלווים תורמים תרומה עצומה להשתלבותו של איש החינוך הטרי במערכת הממוסדת- בתמיכה רגשית, בעצות מעשיות ובהעצמת תחושות מסוגלות ושייכות.
  יחידת התחל"ה נועדה לאפשר גם לחונכים ולמלווים למצוא קבוצת השתייכות מקצועית עמה יוכלו ללמוד לעומקה את מלאכת החניכה, להתייעץ ולפתח את מקצועיותם ומיומנותם בבליווי וחניכה של אנשי מקצוע בוגרים.  ההשתתפות בכלל תכניות ההתמחות והפיתוח המקצועי ביחידה מוגדרת כחובה על פי מתווה האגף להתמחות וכניסה להוראה של משרד החינוך. ההשתלמויות מסובסדות ומוכרות ל"אופק חדש" ול"עוז לתמורה".  נשמח לראותכם בתחילת הדרך עמנו באקדמית גורדון.

  בהצלחה!!!

 • נהלי הרשמה וביטול

  הרשמה והשתתפות בקורס

   

  • פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים ששילמו שכר הלימוד
  • מספר המקומות בקורסים מוגבל. ללא תשלום דמי הרשמה לא מובטח מקומו של המשתלם בקורס.
  • הרשמה לקורס תקלט במערכת הרישום, רק כאשר היא מלווה בהעברת טופס הרשמה (להורדה מאתר המכללה) בצירוף תשלום דמי הרשמה למזכירות יחידת לימודי המשך.
  • לטופס הרישום יש לצרף מסמכים נוספים כמפורט עבור כל תכנית.
  • דמי הרשמה – יש להסדיר תוך שבוע ממועד קבלת אישור ההרשמה כדי להבטיח מקומך.
    שכר לימוד – יש להסדיר עד 21 יום לפני פתיחת תכנית הלימודים.
  • לא תתאפשר כניסת משתלם לכיתת הלימוד ללא הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.
  • כל התוכניות כפופות לשינויים על פי החלטות משרד החינוך והמכללה.

   

  תעריפי שכ"ל ותנאי תשלום

   

  • גובה שכר הלימוד, נגזר ומשתנה בהתאם לאוכלוסיית היעד, אופי והיקף הקורס, כמצוין בפרטיה של כל תכנית.
  • אל שכר הלימוד עשויים להתווסף עלויות נוספות בגין סיורים לימודיים, תדפיסים, חומרי למידה ועזרי הוראה וכדומה.
  • פריסת תשלומים תתאפשר על פי שיקול דעת של מדור שכר לימוד לגבי כל קורס בנפרד, ובכל מקרה התשלום האחרון ימומש לא פחות מחודש לפני תאריך סיום הקורס.
  • באחריות המשתלם להגיש בקשות להחזר שכר לימוד, מלגות מהסתדרות/ארגון המורים, החזר נסיעות וכדומה.
  • על מורים בשנת שבתון להמציא עם ההרשמה טופס 2 ולאחר מכן לחתום על הרשאה לחיוב חשבון המופיעה באתר המכללה. את ההרשאה המקורית יש לשלוח בדואר למכללה, למדור שכ"ל.

   

  הפסקת לימודים או ביטול הרשמה

   


  לומד המעוניין לבטל הרשמתו / להפסיק לימודיו, ימלא טופס ביטול הרשמה  / הפסקת לימודים באתר האקדמית גורדון, בקישור הבא

  יודגש, כי רק אמצעי זה מהווה ביטול הרשמה / הודעה על הפסקת לימודים. לא תתקבל הודעה בע"פ, באמצעות דוא"ל וכד'.

   

  השתלמויות הממומנות על ידי משרד החינוך –

  דמי הרישום אינם מוחזרים בעקבות ביטול הרשמה / הפסקת לימודים.
  דמי הרישום יוחזרו  במקרה של אי פתיחת ההשתלמות על ידי האקדמית גורדון.

   

  השתלמויות בעלות מלאה, ע"ח הלומד -

  • סטודנט לא יפתח לימודיו ללא ביצוע הסדר שכ"ל במדור שכר לימוד – תקפים ומאושרים כל הסדרי הגבייה הנהוגים באקדמית גורדון (הור"ק בנקאית, הור"ק באשראי, תשלום באשראי, תשלום במזומן, תשלום בהעברה בנקאית, תשלום בהמחאות,  תשלום ע"ח פקדון צבאי, תשלום במימון קרן שבתון).

  לפרטים נוספים וליצירת קשר עם מדור שכ"ל לחצו על הקישור הבא.


  • מדיניות ביטול הרשמה / הפסקת לימודים:

  עד יום לפני פתיחת הלימודים – יושארו באקדמית גורדון דמי ההרשמה, יתרת התשלום תוחזר ללומד בתוך 60 ימי עסקים.
  מיום פתיחת הלימודים ועד למפגש השני – יושארו באקדמית גורדון 25% מעלות הלימודים, יתרת התשלום תוחזר ללומד בתוך 60 ימי עסקים.
  מהמפגש השלישי – ועד לאמצע הלימודים – יושארו באקדמית גורדון 60% מעלות הלימודים, יתרת התשלום תוחזר ללומד בתוך 60 ימי עסקים.
  מאמצע הלימודים – ללא החזר כספי.

   

  זכאות לתעודה וגמול השתלמות

   

  • הזכאות לקבלת גמולי השתלמות בקורסים מותנית בהנחיות ואישור גף השתלמויות עו"ה.
  • הזכאות לקבלת אישורי גמול השתלמות מותנית בנוכחות סדירה בשיעורים (100% חובת נוכחות למעט 20% היעדרות מסיבות חריגות) ובהשלמת חובות הקורס עפ"י הנחיות המרצה.
  • הזדכות על משאבי למידה: המשתלמים יקבלו אישור לימודים באמצעותו יוכלו לשאול ספרים מהספרייה וכן לעשות שימוש במשאבי הלמידה במרפ"ד. זכאות לסיום קורס מותנית בהצגת אישור מהספרייה על החזרת ספרים שהושאלו.
  • אישור לימודים ותעודת סיום יינתנו בכפוף לעמידה בדרישות הקורס ורק לאחר סיום ביצוע התשלומים ופירעונם.
  • לשם זכאות לגמול השתלמות ו/או דיווח לקרנות השתלמות ללומדים בשנת שבתון, יש להשלים את כל חובות הקורס כנדרש עד סוף ההשתלמות או בהתאם להנחיות סילבוס הקורס.
מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

 • אנא מלאו את השדות הבאים
 • השדות המסומנים בכוכבית (
  *
  ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות
אני מאשר/ת לקבל מידע שיווקי מהמכללה