תואר שני בחינוך M.Ed
.M.Ed בחדשנות וטכנולוגיות בחינוך
.M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
.M.Ed בחינוך משלב
.M.Ed בהדרכה, הנחייה ולמידה
.M.Ed בהוראת המתמטיקה
.M.Teach תואר שני ותעודת הוראה
M.Ed. - Management and Organization of Education Systems
נהלים, תנאי קבלה ותהליך ההרשמה
צרו קשר: סגל התואר השני
עידן חדש בתואר השני

מידע למועמדים

 • תנאי קבלה

  תנאי קבלה לכל התכניות (למעט מסלול עם תזה):


  1. בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר
  2. בעלי ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי תואר ראשון
  3. סיום בהצלחה (עם ציון) של קורס "אנגלית מתקדמים 2"  (או קורס ברמה מקבילה) בתואר הראשון
  4. עמידה בהצלחה בריאיון קבלה ו/או במשימת כתיבה

  *מספר המתקבלים בכל שנה ללימודי תואר שני בחינוך מוגבל. יתקבלו המועמדים בעלי הנתונים המתאימים ביותר.

 • מסמכים שחובה לצרף

  1. טופס הרשמה מלא וחתום
  2. תעודת תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר
  3. תעודת הוראה
  4. גיליון ציונים מסכם של לימודי התואר הראשון, הכולל את ממוצע הציונים הכללי
  5. גיליון ציונים מסכם של לימודים לתעודת הוראה, כולל ממוצע הציונים הכללי, וכולל ציון בקורס אנגלית מתקדמים  2
  6. קורות חיים
  7. צילום תעודת זהות

  8. תמונת פספורט

  * לריאיון הקבלה יזומנו מועמדים שיימצאו מתאימים על-פי הקריטריונים המפורטים בתנאי הקבלה.

 • הפסקת לימודים או ביטול הרשמה

  1. ביטול הרשמה: דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו הרשמתם.
  2. תקנות החזר שכר לימוד בגין הפסקת לימודים: מועמד ללימודים או סטודנט המבקש לבטל הרשמתו למוסד או להפסיק לימודיו בו, ימלא טופס ביטול הרשמה / הפסקת לימודים באתר המכללה. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים. התאריך הקובע להתחשבנות סופית הוא התאריך בו התקבל הטופס שמולא באתר.
  3. יש לעיין בתקנון שכר לימוד באתר המכללה

 • שכר הלימוד

  שכר הלימוד נקבע מדי שנה ע"י ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה (ועדת התכנון והתקצוב) והוא זהה בכל המכללות בארץ,  צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מדי חודש בהתאם לפרסום המדד.

 • הכרה בלימודים קודמים ופטורים

  המכללה תכיר בלימודים קודמים (עד 4 ש"ש) בהתחשב בנושא הלימודים ומקום ההכשרה, ובאישור ראש החוג.

  • ככלל, יוכרו קורסים הזהים בתכניהם לתכני הקורסים בתכנית, שנלמדו לאחר לימודי התואר הראשון, כחלק מלימודי תואר שני במסגרת אקדמית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.
  • הקורס הרלוונטי נלמד עד 7 שנים לפני תחילת הלימודים לתואר השני.
  • הציון שקיבל הסטודנט בגינו הוא לפחות 80.
  • לא יינתן פטור מקורס סמינריוני.
  • האקרדיטציה תינתן בתנאי שהמרצה בקורס היה בעל תואר ד"ר לפחות ולימד בתכניות לימודים לתואר שני במוסד אקדמי מוכר.
  • קבלת אקרדיטציה או פטור מקורס/ים אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום שכר לימוד מלא.

  יש להעביר בקשה במייל למנהל הסטודנטים. יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים- גיליונות ציונים וסילבוס.

למה ללמוד תואר שני בגורדון?

רוצה להוביל עידן חדש בחינוך?

 • אנו מזמינים אותך למלא פרטים ויועצת לימודים תחזור אליך.
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
אני מאשר/ת לאקדמית גורדון לשלוח לי מידע שיווקי והטבות
מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

 • אנא מלאו את השדות הבאים
 • השדות המסומנים בכוכבית (
  *
  ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות
אני מאשר/ת לקבל מידע שיווקי מהמכללה