מדינות פרטיות 
גורדון, המכללה האקדמית ("המכללה") מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתרי ומערכות האינטרנט השונות שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות ומידע נוסף אחר. אינך חייבת על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכלי לקבל שירותים אלו באתר.

מאגרי מידע
המידע אשר תמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר לרבות לצורך ביצוע תשלום דמי ההרשמה באתר וכל מידע אחר אשר תמסרי בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של המכללה. המכללה תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע
באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום למכללה, הנך מסכימה בזאת כי המכללה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. המכללה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להמשיך ולתת שירות. 
המכללה אינה מוכרת את המידע שלך לצד שלישי. אולם, יתכנו מקרים בהם יועבר מידע חלקי לגביך לצדדים שלישיים, כאשר הדבר נדרש לשם הפעלת השירותים.

בנוסף לאמור לעיל, באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום למכללה באמצעות האתר הנך מסכימה בזאת כי המכללה תהיה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם :

(1) תהיה המכללה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי;

(2) כאשר הדבר נדרש לשם הפעלת השירותים הניתנים באתר, ולמשל העברת מידע לחברת סליקה חיצונית לצורך ביצוע תשלום בגין שירות ו/או שירותי נוספים

(3) תעמוד המכללה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר, וכן ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית שבינך ו/או מטעמך לבין המכללה ו/או מי מטעמה; 

(4) הפרת את תנאי השימוש באתר;

(5) תתקבל אצל המכללה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה המכללה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

(6) לספקי שירותים תוכן נוספים לצורכי הרחבת שירותי ההוראה עבורך, כגון מודל /ספריה / אתרי תוכן פדגוגי, שירותי אופיס 365 וכדומה. במסגרת שיתופי הפעולה רק המידע הנדרש לצרכי הפעלת השירות.

(7) העברת פרטים לגופי הממשלה השונים, בהתאם לבקשתם, עבור מלגות/ אישורים וכיוצא בזה.

(8) בכל מקרה בו נסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק.

שימוש בפרטים אישיים
אנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא”ל שלך כדי לשלוח לך עדכונים, חדשות או מידע שיווקי בנוגע לפעילות שלנו ו/או הודעת מסרון SMS. ניתן לבחור שלא לקבל מכתבים מסוג זה על ידי סימון תיבת ”הסירו אותי מרשימת ההפצה” הנמצאת בתחתית מכתבי הדוא”ל השיווקי שלנו. כמו כן ניתן לפנות טלפונית למכללה לבקש הסרה זו.

אבטחת מידע
מתוך מחויבותנו לוודא שהמיידעים שלך מוגנים, המכללה משתמשת במגוון טכנולוגיות ואמצעי אבטחה כדי להגן עליהם מגישה, שימוש או חשיפה לא מאושרים.

קישורים לאתרים אחרים
אתרי המכללה עשויים להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. המכללה אינה אחראית על תכנים באתרים אלו, או לכל טענה הקשורה לתוכן העולה מביקור באתרי צד שלישי.

גישה למידע
המכללה שוקדת על כך כי גישה למידע תהיה אפשרית רק לגורמים המורשים על ידה ובהתאם לדרישות התפקיד.

שינויים במדיניות הפרטיות
באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום למכללה באמצעות האתר הנך מסכימה בזאת כי המכללה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

החוק הקובע
מדיניות הפרטיות כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש לפי חוקים אלו, מבלי השפעה של סתירה בין חוקים. כל מקרה של פעולה משפטית העולה ממדיניות הפרטיות והשימוש באתר או קשורה אליהם תובא אך ורק בפני בית משפט חיפה, ישראל.

הבהרה:
מסמך זה נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד

מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

  • אנא מלאו את השדות הבאים
  • השדות המסומנים בכוכבית (
    *
    ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות
אני מאשר/ת לקבל מידע שיווקי מהמכללה