הזמנת ספר מושאל | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

הזמנת ספר מושאל

הזמנת ספרים מושאלים: ניתן להזמין ספרים מושאלים. לא ניתן להזמין ספר שאינו מושאל. להלן הנחיות לביצוע הזמנת ספר מושאל:
1. נכנסים לקטלוג הספריה.
2. לוחצים על הקישור "כניסה לחשבון משתמש" (פינה שמאלית עליונה) ומכניסים את מספר תעודת הזהות והסיסמא.
3. מבצעים חיפוש של הספר המבוקש בקטלוג.
4. לוחצים על הקישור "מיקום הפריט והזמנתו".
5. לוחצים על הקישור "הזמנה".

כאשר הספר יוחזר לספריה, יקבל הקורא הודעת SMS  ודוא"ל על הגעת הפריט.
ביטול הזמנה: קורא שהזמין פריט ואינו זקוק לו יותר מתבקש לבטל את ההזמנה, כדי לשחררו לקורא אחר. לביטול הזמנה יש ליצור קשר עם מחלקת השאלה באמצעות טלפון או דוא"ל, או להגיע לדלפק השאלה. כמו כן ניתן לבטל הזמנה גם באופן עצמאי: קטלוג הספריה  > כניסה לחשבון משתמש > החשבון שלי > "בטל".
פריטים מושאלים שאבדו או ניזוקו: הקורא חייב לשמור על שלמות הספר המושאל ולהימנע מלגרום לו כל נזק. קורא שאיבד ספר או שגרם לו נזק יידרש לשלם את עלות רכישת הספר לספריה או להביא עותק אחר של הספר.