חוק זכויות הסטודנט | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה, ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה.
לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד לצורך רכישת השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק זה.
מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי-כלכלי או מטעמים של דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה: רישום ללימודים וקבלה למוסד, קבלה לתחומי לימוד, קבלה למסלולי לימוד מיוחדים. (מתוך: חוק זכויות הסטודנט התשס"ז 2007. 

 


החוק המלא מפורסם בשנתון המכללה, בתקנון המכללה ובאתר המכללה.

לצפייה בתקנוני האקדמית גורדון בנושאים השונים, לחצו כאן