מכרזים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

מספר מכרז נושא המכרז מועד פרסום מועד סגירה סטטוס המכרז קבצי המכרז הערות
3-2019 מכרז קפיטריה 5.7.19 30.7.19 פתוח הודעה בעברית

הודעה בערבית

מסמכי המכרז

סיור קבלנים 16.7.19

מענה לשאלות הבהרה
01/2018 מכרז להספקת מכשירי iPad ואביזרים נלווים מתוצרת Apple עבור תלמידי המכללה 18.6.18 22.7.18 סגור רשימת מציעים

מציעים עבור רכישת אייפדים לתלמידי המכללה שהינם מורשי חינוך מטעם חברת Apple
כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים נא לפנות במייל: mayah@gordon.ac.il 

(17-7-18) המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים נדחה ליום ראשון 22.7.18 עד השעה 15:00. 

2/2019 ספק יחיד בתחום שירותי הסעה למכללה 21.2.19 4.3.19 סגור

חוות דעת

הודעה לאתר

 
3/2019 ספק יחיד בתחום סריקת/בדיקת/הפקת מבחנים 11.3.19 19.3.19 סגור

חוות דעת

הודעה לאתר

עודכן 24.3
  ספק יחיד מערכת LMS    13.3.19 21.3.19 סגור

הודעה לאתר

חוות דעת

עודכן 24.3
1-2019 מכרז פומבי לאספקה והתקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)-מערכת מתזים 10.4.19 22.5.19  

הודעה לאתר

הודעה בערבית

נוסח מכרז

סיור קבלנים
2-2019 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע
פרויקט לבניית תוספת קומה ולשיפוץ
רחבת כניסה בקמפוס המכללה
6.6.2019 26.6.2019  

הודעה בעברית

הודעה בערבית

נוסח מכרז

קבצי מפרטים

קבצי תוכניות

כתב כמויות

עדכונים נכון ל 13-6-19

הודעה על סיור קבלנים

הודעה לעדכון תנאי סף

סיכום סיום קבלנים

הודעה כתב כמויות + הגשת שאלות

הודעת עדכון 20-6-19

מענה לשאלות 27-6-19