מספר מכרז נושא המכרז מועד פרסום מועד סגירה סטטוס המכרז קבצי המכרז הערות
01/2018 מכרז להספקת מכשירי iPad ואביזרים נלווים מתוצרת Apple עבור תלמידי המכללה 18.6.18 22.7.18 פתוח רשימת מציעים

מציעים עבור רכישת אייפדים לתלמידי המכללה שהינם מורשי חינוך מטעם חברת Apple
כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים נא לפנות במייל: mayah@gordon.ac.il 

(17-7-18) המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים נדחה ליום ראשון 22.7.18 עד השעה 15:00.