מכרזים - האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר מכרז נושא המכרז מועד פרסום מועד סגירה סטטוס המכרז קבצי המכרז הערות
01/2018 מכרז להספקת מכשירי iPad ואביזרים נלווים מתוצרת Apple עבור תלמידי המכללה 18.6.18 22.7.18 סגור רשימת מציעים

מציעים עבור רכישת אייפדים לתלמידי המכללה שהינם מורשי חינוך מטעם חברת Apple
כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים נא לפנות במייל: mayah@gordon.ac.il 

(17-7-18) המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים נדחה ליום ראשון 22.7.18 עד השעה 15:00. 

2/2018 ספק יחיד בתחום שירותי הסעה למכללה 21.2.19 4.3.19 סגור

חוות דעת

הודעה לאתר

 
3/2019 ספק יחיד בתחום סריקת/בדיקת/הפקת מבחנים 11.3.19 19.3.19 סגור

חוות דעת

הודעה לאתר

עודכן 24.3
3.2019 ספק יחיד מערכת LMS    13.3.19 21.3.19 סגור

הודעה לאתר

חוות דעת

עודכן 24.3
4.2019 מכרז פומבי לאספקה והתקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)-מערכת מתזים 10.4.19 22.5.19  

הודעה לאתר

הודעה בערבית

נוסח מכרז

סיור קבלנים