מספר מכרז נושא המכרז מועד פרסום מועד סגירה סטטוס המכרז קבצי המכרז הערות
02/2016 מכרז לניהול והפעלת קפיטריה ועגלת קפה במכללה 6/7/16 11/8/16 סגור

מכרז

הזמנה לקבלת הצעות - בערבית

הזמנה לקבלת הצעות - עיברית

שאלות/תשובות
1/2016 מכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקת והתקנת מעלית ושירות למעלית 18.2.16   פתוח

הזמנה לקבלת הצעות - עברית - עדכני 7-6-16

הזמנה להצעת הזמנות  - ערבית עדכני 7-6-16

נוסח מכרז - עברית
עדכני 7-6-16

עדכון פרטי מכרז 15-3-16

עדכון מכרז 25/4/16

טבלת מועדים -מעודכנת -20.6