מסלולי הלימודים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

למתווה לימודי חינוך, המשותף לחוגים השונים, יש ללחוץ כאן

לתקצירי החוגים לחצו כאן


 

החוג לגיל הרך 

 גננות לגילאי לידה עד שש.
 הרחבת ההסמכה למורות בכיתות א'-ב'.
 הרחבת ההסמכה לגננות בחינוך המיוחד.

לפירוט נוסף לחצו כאן

 

  חוגי הלימוד בביה"ס היסודי והעל יסודי במתכונת דו חוגית
 

 ספרות
 מקרא אתר החוג
 תקשורת
 תרבות עם ישראל ומורשתו
 מתמטיקה
 מדעים - ליסודי בלבד
 לשון- לעל יסודי בלבד
 חינוך חברתי קהילתי (חינוך בלתי פורמלי)  אתר החוג


לפירוט נוסף לחצו כאן

 

  החוג לאנגלית - בין מסלולי לכיתות ג'-י', חד חוגי
 

לפירוט נוסף  לחצו כאן

 

  החוג לחינוך מיוחד (לגילאי 6 - 21)
 

 במתכונת דו-חוגית -  הסטודנט יבחר בחוג לימודים נוסף מתוך אחד החוגים בביה"ס היסודי או העל יסודי.
 במתכונת חד-חוגית בשילוב התמחות בלקויות שמיעה.
 

לפירוט נוסף אודות החוג לחינוך מיוחד לחצו כאן
לפירוט נוסף אודות המסלול החד חוגי בשילוב התמחות בלקות שמיעה לחצו כאן

 

_________________________________________________________________________________________