מרכז האבחונים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

אודות מרכז האבחונים באקדמית גורדון

מרכז האבחונים באקדמית גורדון הוקם בשנת  2013 מתוך מטרה לתת מענה לימודי מהיר לסטודנטים הלומדים במכללה .
 

חשוב לדעת :

 • מרכז האבחונים פועל תחת יחידת הדקנט ובו שלוש מאבחנות מוסמכות  בעלות תואר שני בלקויות למידה.
 • האבחונים מתקיימים בשתי שפות: עברית וערבית**
 • האבחון נערך במסגרת המכללה ה"אקדמית גורדון " ומוכר לבחינת התאמות באקדמית גורדון בלבד. תקפותו במוסדות אקדמיים אחרים מותנית בהסכמת המוסד האקדמי.
 • האקדמית גורדון אינה מתחייבת לאמץ את חוו"ד והמלצות אבחונים שנערכו ע"י מוסדות אחרים / ע"י גורם פרטי. ההחלטה הסופית לקבלת ההמלצות שמורה לוועדה פנים מוסדית
 • הבהרה לסטודנטים מהמכינה, אבחון זה אינו מוכר לצרכי החזר מטעם משרד הביטחון. סטודנטים במכינה המעוניינים באבחון בבקשה לפנות אל מנהלת המכינה- גב' לי טל leetal@gordon.ac.il או אל יועצת המכינה- גב' לאה שובל leashu@gordon.ac.il

 

מהו אבחון דידקטי?

האבחון הדידקטי הינו תהליך של זיהוי ומיפוי הכוחות והכשלים בלמידה בתחומי מיומנויות היסוד: קריאה, כתיבה, הבעה בכתב, הבעה בעל-פה, מתמטיקה ושפה זרה. כמו-כן, מאפשר האבחון להעריך את המנגנונים העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות אלה לצורך תכנון דרכי התערבות וליווי .

מטרת האבחון
• איתור קשיי הסטודנט /ית בתחום הלימודי
• מיפוי הסיבות לקשיים לימודיים אלו
• מתן המלצות להתאמות בבחינות האקדמיות
• המלצות לסיוע בלימודים לסטודנטים עם לקויות למידה ( אסטרטגיות למידה, חונכות ועוד..)

תהליך האבחון כולל :
שתי פגישות שתקבענה במעמד הפנייה  ע"י מזכירת המרכז,

הגב' אורטל גנות

ortal@gordon.ac.il

04-8590168

 

• פגישה ראשונה – עריכת האבחון
• פגישה שנייה- שיח על  ממצאי האבחון והמלצותיו.

תוצאות האבחון יועברו לסטודנט לא יאוחר משבועיים לאחר ביצועו.

 

ההמלצות הסופיות תתבססנה על:

 • תוצאות האבחון
 • ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית של הפונה, כפי שהיא מתועדת במסמכים המצורפים לפנייה ובשאלון האישי שמולא על ידי הפונה.
 • המידע שנאסף במפגש האישי עם המאבחן.

 

כיצד אני יכול/ה להירשם לאבחון?

 • שלב ראשון -  שיחה מקדימה של הסטודנט/ית  עם היועצת האחראית על החוג.
 • שלב שני - הפניית הסטודנט לתשלום  במדור רישום.
 • שלב שלישי - רישום במזכירות מרכז האבחונים לקביעת מועד לאבחון  .

לקראת האבחון יש להצטייד במסמכים הבאים:
כל מסמך הנוגע לקשיים שבגינם פנית לאבחון ו/או מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותך, על תפקודך הלימודי ועל מצבך הרפואי והרגשי - בעבר ובהווה.

 

כמו כן יש לצרף:

 • צילום של תעודה מזהה
 • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות.
 • דוחות אבחון קודמים
 • שאלון אישי אשר יישלח טרם האבחון

מומלץ לסטודנטים שנוטלים תרופות לטיפול בהפרעות קשב, ליטול את התרופה לפני האבחון.

 

מחיר האבחון

עלות האבחון הינה 1,400 ₪. את התשלום יש להסדיר במדור שכר לימוד לפני עריכת האבחון.
*** 
הודעה על ביטול אבחון תתקבל  עד 24 שעות לפני המועד שנקבע ולא תגרור אחריה חיוב בתשלום של 200 ש"ח במקרה של ביטול לאחר מועד זה.

 

יצירת קשר עם מרכז האבחונים:

קרין בר-און- ראש מרכז האבחונים
04-8590178
karinbaron@gordon.ac.il

 

התאמות

צור קשר
 • captcha
 • 5033*