נקודת מפגש - מרכז לטיפול וייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי - האקדמית גורדון - המכללה לחינוך