מידע למועמדים
החוג לאנגלית
החוג לגיל הרך
החוג לחינוך חברתי קהילתי
חינוך יסודי
החוג לחינוך מיוחד
החוג ללשון העברית
החוג למדעים, קיימות וסביבה
החוג למקרא
החוג למתמטיקה
החוג לספרות
החוג לתקשורת ולחדשנות
החוג לתרבות ישראל ומורשתו
התוכנית למנהיגות חינוכית חברתית
רג"ב - תוכנית המצטיינים
דף ניווט תואר ראשון
B.Ed תואר ראשון בחינוך והוראה
עידן חדש בתואר הראשון

דף ניווט לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון

סטודנט.ית יקר.ה,

עמוד זה הינו כלי סיוע בהתנהלות לאורך כל תכנית הלימודים שלך, לסיום חובותיך במהלך לימודיך.

בברכת הצלחה,

צוות מינהל סטודנטים

 • ראשי החוגים
  • פרופ' אילנה לבנברג - ראש החוג למתמטיקה
  • ד"ר יפעת רוטנברג תדמור- ראש החוג לחינוך מיוחד
  • ד"ר רונית שירן- ראש החוג לספרות
  • ד"ר שירלי נתן יוזלרי- ראש החוג למקרא
  • ד"ר הדס שלי הובר- ראש החוג לתקשורת ולחדשנות
  • ד"ר אסנת ארגמן- ראש החוג ללשון עברית
  • ד"ר צחי בלאו- ראש החוג למורשת תרבות ישראל
  • ד"ר ענת סטולר-כץ - ראש החוג למדעים, קיימות וסביבה
  • ד"ר אלי וינוקור- ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי /חינוך חברתי קהילתי
  • ד"ר תמי אביעד-לויצקי - ראש החוג לאנגלית
  • ד"ר פאני אלזרע- ראש החוג לגיל רך
  • ד"ר גילית כדורי- ראש החוג לחינוך יסודי

   

  פרופ' ניצה שוובסקי- דיקנית תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה, וסגנית נשיא

  גב' מיה אבינערי- ראש מערך ההדרכה וסגנית נשיא.

  לפרטי התקשרות, לחצו על הקישור

  למידע נוסף >
 • מתווי לימודים ומערכת

  מתווה הלימודים הוא רשימת הקורסים אותם תלמדו לאורך לימודי התואר ותעודת ההוראה בחוג/ים בו בחרתם. חשוב לשמור על המתווה ולבדוק בתחילת כל סמסטר שהקורסים הנמצאים באורביט תואמים את המתווה המוצג, בהתאם לשנתון בו אתם נמצאים.

  יצוין, כי לעיתים עלול להיות שוני בין שמות הקורסים בין סטודנט לסטודנט.

  שימו לב:

  מתווה לימודים דיסציפלירי ניתן למצוא בעמוד החוג.

  מתווה לחינוך ודידקטיקה (כללי) ניתן להוריד כאן >>  חשוב מאוד- מערכת השעות המעודכנת שלכם ורשימת הקורסים הינם לצפייה דרך האורביט בלבד, בחרו באורביט: מערכת השעות- רשימה.

  אין להסתכל דרך המודל או דרך האפליקציה אלא רק דרך האורביט בלבד.

 • אישורי זכאות

  אישור 80% לסטאג' - למטרת סטאג' בלבד (תקף לשנתיים)

  הזכאות לאישור 80 אחוז ניתנת לסטודנטים אשר השלימו את הקורסים או הדרישות הבאות: סטודנט אשר סיים שנה א' שנה ב' עם קבלת מלוא הציונים בהצלחה מלאה, שנה ג' ברובה, כולל *אנגלית מתקדמים 2, *עזרה ראשונה, *ביטחון ובטיחות, *זהירות בדרכים.

   *יסודות בהוראה ולמידה שנה א+ התנסות, *התנסות+ סדנת הוראה בשנים ב, ג וקבלת ציונים מלאים בכלל הקורסים הנ"ל בכל השנים א,ב,ג*. (קורס עובר לפי דרישות הקורס)

  *למתמחי חינוך מיוחד ישנו קורס נוסף שעליהם להשלים בהצלחה, סדנאות טיפוליות במסגרת לימודיהם בשנה ג'.

  סטודנט אשר נכשל בקורס/ים של שנתון א או ב לא יוכל לקבל אישור 80 אחוז ללא השלמתו בהצלחה על אף שהוא בשנה השלישית ללימודיו וסיים בהצלחה את כל הקורסים של שנה ג ואת כל הקורסים הנלווים הכתובים מעלה (ראה כוכבית) . (תוקף הזכאות הינו לשנתיים בלבד- הפקתו היא חד פעמית).

  הליך הוצאת הזכאות אורך כ-14 ימי עבודה, בתום ההליך מינהל סטודנטים יוצר קשר עם הסטודנט להודיע על סיום ההליך וקבלת הזכאות.

   

  אישור זכאות מלאה/ אישור 100 אחוז

  סטודנט המסיים את כל חובותיו בהצלחה בכל הקורסים לאורך כל תכנית הלימודים זכאי לאישור סיום חובות מלא. על הסטודנט לפנות במייל לרכזת האקדמית שלו לבקשת אישור סיום חובות רק לאחר קבלת מלוא הציונים בכלל הקורסים.

  הליך הפקת הזכאות אורך כ-14 ימי עבודה, בתום ההליך מינהל סטודנטים יוצר קשר עם הסטודנט להודיע על סיום ההליך וקבלת הזכאות. הפקת הזכאות היא חד פעמית.

 • נוהל קורסים חוזרים

  סטודנט אשר נכשל/ לא נכח/ קורס ללא ציון/ לא השתתף/ לפי דרישות הקורס, באחריותו לפנות לרכזת האקדמית שלו לבקשת שיבוץ קורס חוזר בתשלום.

  במקביל, באחריותו של הסטודנט לפנות למחלקת שכר לימוד להסדר התשלום בכדי שלא תיסגר לו הגישה למערכת עקב אי תשלום.

  חשוב מאוד לדעת כי הסטודנט הוא האחראי הבלעדי לפנות לשיבוץ הקורס מאחר והרישום לקורס כרוך בתשלום כספי. מינהל הסטודנטים לא ישבץ סטודנט לקורס חוזר מבלי שיפנה בבקשה לשיבוץ הקורס במייל לרכזת.

  על מנת להימנע מפתיחת שנת לימודים הכוללת תוספת תשלום, על הסטודנט לבדוק את גיליון הציונים ולהשוותו למתווה הלימודים בתום כל סמסטר בכל שנה.

  סטודנט אשר לא יבדוק את מצבו האקדמי בגיליון הציונים שלו עלול לפתוח שנה אקדמית נוספת בשל אי עמידה בתנאי הקורסים/ נכשל/ לא השתתף ובתנאי מעבר משנה לשנה עקב כישלון.

 • שינוי מסלול

  סטודנט שמעוניין לשנות מסלול, יש ברשותו חלון הזדמנות של שבועיים בתחילת כל סמסטר, להלן ההסבר:

  סטודנט שמעוניין לבצע שינוי מסלול בשנה א' בסמסטר א' במסגרת הזמן של שבועיים מפתיחת הסמסטר לא תחול עליו פתיחת שנת לימודים נוספת בעלות נוספת בשל שינוי מסלול.

   

  סטודנט אשר מבצע שינוי מסלול במהלך לימודיו החל מהשבוע השלישי של סמסטר א' שנה א', יחוייב בעלות כספית בשל פתיחת שנת לימודים נוספת.

   

  למידע נוסף >
 • לימודי אנגלית

  על מנת להיות זכאי ללמוד קורסי סמינריון ולסיים את הלימודים, על הסטודנט לסיים את כל קורסי האנגלית עד לרמת פטור, כלומר להגיע לרמת אנגלית מתקדמים 2 במהלך שנות לימודיו. סיום לימודי הפטור באנגלית מהווה תנאי ללימודי קורסי הסמינריון.

  ללא סיום קורס אנגלית מתקדמים 2 הסטודנט לא יוכל להתחיל סמינריונים בשנת הלימודים האחרונה ללימודיו ויהיה עליו לפתוח שנת לימודים נוספת בתשלום בשל כך.

  מחלקת האנגלית היא מחלקה עצמאית. על הסטודנט לפעול באופן אקטיבי לרישום לקורסי האנגלית ולהתנהל מול המחלקה לאנגלית באופן עצמאי.

  אחראית המחלקה , גב' רוני שייטמן - 04-8590172

 • שינויי מערכת והדרכה ליועץ וירטואלי

  שינויי מערכת מתבצעים בכל פתיחת סמסטר במשך השבועיים הראשונים לסמסטר בלבד, אלא אם יישלח מייל שבו יאושרו שינויים גם בשבוע השלישי ללימודים, כל זה, בהתאם למייל שישלח לסטודנטים לפני פתיחת סמסטר .

  את שינויי המערכת יבצע הסטודנט באופן עצמאי באמצעות היועץ הווירטואלי, בהתאם לקיבולת קורסים ולאילוצי המערכת.

  במקרה שקורסים בהם סטודנט נכשל, ואותם עליו לקחת פעם נוספת על פי תכנית הלימודים חסרים במערכת הקורסים העכשוית, הסטודנט ישלח מייל לרכזת שלו בכדי שתזין לו למערכת את הקורסים החסרים שבהם הוא נכשל.

  מתווה הלימודים קבוע ומחייב ולא ניתן לערוך בו שינוי באופן עצמאי. כלומר, לא ניתן להעביר קורסים משנה לשנה (לדוגמא: לא ניתן להעביר קורסים משנה ב' לשנה א), תכנית הלימודים מובנית והינה מותאמת לכל שנה בהתאם לשנת הלימודים בה הסטודנט לומד.

  לחצו כאן להורדת מצגת הדרכת יועץ ווירטואלי לשינויי מערכת >>

 • קורס מחול"ה

  קורס חובה במסגרת לימודי תואר ראשון , קורס התנדבות במסגרת 60 שעות.

  לברור יש לפנות לדיקנאט לד"ר מרב מדמוני אזולאי דיקנית הסטודנטים 04-8590174

 • טופס הקפאת/ הפסקת לימודים

  טופס זה הינו טופס מקוון אשר מגיע למחלקות השונות להמשך טיפול בבקשה.

  למידע נוסף >
 • תקנון המכללה

  ראו תקנון המכללה, חשוב לקרוא היטב .

  למידע נוסף >
 • דקנט הסטודנטים

  ד"ר מרב מדמוני אזולאי- דיקנית הסטודנטים

  גב' אורטל גנות- מזכירת הדיקנאט- 04-8590163

  מלגות/ חופשות לידה/ חתונה וכיוצא בזה.

  למידע נוסף >
 • אגודת הסטודנטים

  לצורך הנפקת כרטיס סטודנט וכל הקשור בזכויות הסטודנט יש לפנות למספר טלפון- 04-8590118

 • מחלקת תמיכה טכנית

  לכל פנייה, תפעול ועזרה בנושא מיחשוב, מודל, אורביט יש לפנות לטלפון- 04-8590144

 • מינהל סטודנטים

  שעות מענה טלפוני- ימים א-ה בין השעות 11:00-12:30 בטלפון 04-8590103

  שעות קבלת קהל- א-ה בין השעות 9:45-11:00

  גב' לילך יאיר, ראש מינהל הסטודנטים- [email protected]

  גב' חוה פרפיץ', רכזת- [email protected]

  גב' אווה זליקמן- רכזת- [email protected]

  גב' נירה שמי- אדמיניסטרציה, אישורי לימודים וברורים- [email protected]

  מר אבי אדיב- אדמיניסטרציה, אישורי לימודים וברורים- [email protected]

   

  גב' עינבל סגל - מזכירת הדיקנית ומערך ההדרכה

  בקשות בנוגע להתנסות המעשית בהוראה יתקבלו רק במייל: [email protected]

  פגישות אישיות עם דיקנית התואר הראשון יקבעו בפנייה אישית אל ראש מינהל הסטודנטים.

מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

 • אנא מלאו את השדות הבאים
 • השדות המסומנים בכוכבית (
  *
  ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות
אני מאשר/ת לקבל מידע שיווקי מהמכללה