ראש החוג: ד"ר נגה מגן נגר noga@gordon.ac.il

התכנית מיועדת לאנשים המועידים עצמם לתפקידי מנהיגות חינוכית, לתכנון הדרכה ופיתוחה, להנחיית  צוותי הוראה ולהדרכת מורים וגננות.

תכנית הלימודים תסייע למשתתפיה לפתח תובנות על עבודתם החינוכית היומיומית, ותכשיר אותם לתפקד כסוכני שינוי במערכת החינוך וכמחנכים בעלי השפעה על תרבות בתי-הספר והגנים.

מטרות התכנית
1. להקנות ידע תיאורטי ומחקרי על היבטים שונים של שיטות הוראה, הדרכת מורים וגננות והנהגת צוותי חינוך בכירים
2. לפתח כישורי האזנה, אמפטיה ותמיכה בתלמידים ובעובדי הוראה, בסביבות חינוכיות מגוונות ורב תרבותיות
3. לפתח מיומנויות אבחון, ניתוח והערכה
4. לטפח מורים ומחנכים, שישכילו לשלב בעבודתם ידע תיאורטי ומעשי, ויוכלו להוביל תהליכי שינוי במערכת החינוך

עקרונות מנחים של התכנית

תהליכי הלמידה בתכנית מתבססים על מגוון דרכי הוראה: הרצאות ותרגילים, דיונים, למידה עצמאית, התנסויות בסדנאות ובסימולציות. אנו מאמינים שהפעלת דרכי הוראה אלה תפתח ותעצב את בוגר התכנית בעבודתו.

פרקטיקום

מטרת הפרקטיקום היא להקנות כלים לפיתוח המדריך (או מפתח ההדרכה) כאיש מקצוע, תוך בירור תפיסת התפקיד במערך יחסי מדריך-מודרך בהקשר ההתנסות של כל אחד מהמשתתפים בקורס.
תכלית הפרקטיקום היא לשלב התבוננות והתנסות במציאות מקצועית, שעניינה הבנה והמשגה של מורכבות תפקיד המדריך ועבודת ההדרכה.
תכלית זו מושגת תוך קישור הלימודים התיאורטיים עם הסיטואציות ההדרכתיות הנחוות.
הפרקטיקום מתקיים בשנה ב' ויש להקצות לו לפחות שעתיים בשבוע, מעבר לשעות הלימודים במכללה ובהתאם להנחיות מרכז הפרקטיקום.

הדרכה בגיל הרך - נתיב ייעודי לגננות

גננות ואנשי חינוך בגיל הרך שיבחרו בנתיב זה יוכשרו לתפקידי הדרכה תוך הדגשת ייחודה של שכבת הגיל הצעירה, במסגרת קורסים ייעודיים שישולבו בתכנית.
בקורסים אלה יילמדו בנפרד נושאים מהותיים כגון: תכנון לימודים, הערכה בהוראה ולמידה, תהליכי למידה, ויסות ותיווך,
המותאמים לגיל הרך.

לפרטים נוספים

פיתוח הדרכה בארגונים

מקבץ קורסים המתמקד במיומנויות הייעוציות והמקצועיות של מדריך ומפתח הדרכה
(Instructional Designer).

כמדריך בארגון הנך שותף בהובלה ובהתוויית דרך של תהליכים, מהלכים ופיתוח סגל. לשם כך עליך להבין את המציאות, לזהות ולמפות  צרכים ולפתח כישורי ייעוץ בסיסיים הנדרשים לתכנון ולפיתוח תכנית הדרכה בארגון.
במקבץ קורסים זה ישולב ידע תיאורטי (שבמרכזו מודל ADDIE) עם יישומו הייחודי במסגרת הפרקטיקום ובמסגרת עבודת הגמר. כך יוענק לסטודנטים "ארגז כלים" מגוון ועדכני לשם ביצוע יעיל ומוצלח של תפקיד המדריך ומפתח ההדרכה.

פתיחת מקבץ הקורסים מותנית במספר הנרשמים

לפרטים נוספים