טרום שיקום לבוגרים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה - האקדמית גורדון חיפה | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
 
תוכנית אורות באקדמית גורדון חיפה
ללומדים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה
 
 
 
 
 
 
 
הצטרפו לתוכנית טרום שיקום "אדמיניסטרציב בכלים טכנולוגיים" ללומדים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה
 
תוכניות נוספות ללומדים עם צרכים מיוחדים