טרום שיקום לבוגרים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה - האקדמית גורדון חיפה | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
 
 
 
הצטרפו לתוכנית טרום שיקום "אדמיניסטרציב בכלים טכנולוגיים" ללומדים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה
 
תוכניות נוספות ללומדים עם צרכים מיוחדים