במכללת גורדון קיימים לימודי תואר שני בחינוך M.Ed -  לבעלי תואר ראשון עם תנאי קבלה מתאימים.
בנוסף קיימת תכנית לימודי תואר שני בהוראה .M.Teach מיועדת להכשיר מורים ומחנכים בעלי כישורים אקדמיים ומקצועיים גבוהים לתואר שני ועם תעודת הוראה לבתי ספר על-יסודיים במקצועות אנגלית, מתמטיקה או ספרות.