מבנה הלימודים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

תואר ראשון . B.Ed
האקדמית גורדון היא מכללה אקדמית להכשרת מורים וגננות, המעניקה תואר . B.Ed ותעודת הוראה באישור המועצה להשכלה
גבוהה. לימודי התואר הראשון בחינוך כוללים מגוון מרתק של חוגי לימוד בתחומים שונים. המכללה מציעה תוכניות לימודים עדכניות
המותאמות לטכנולוגיה העכשווית ולחדשנות בהוראה, לצד התנסות מעשית בהוראה ובדגש על מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.
סגל המרצים המעולה מעניק ליווי אישי ותומך במשך כל שנות הלימודים. הלימודים לתואר ראשון מתקיימים במתכונת דו-חוגית,
למעט החוג לאנגלית ומסלול הגיל הרך. על הסטודנט לבחור שני חוגי לימוד מהחוגים המוצעים במסלול בית הספר היסודי או העל-
יסודי. סטודנטים שבוחרים ללמוד בחוג לחינוך חברתי-קהילתי מקבלים בנוסף לתעודת הוראה, גם תעודת "עובד חינוך", הפותחת
בפניהם אופק תעסוקה רחב היקף בתחום החינוך הבלתי פורמלי, זאת בנוסף לתעודת ההוראה הרגילה מהחוג השני.
מבנה הלימודים
לימודי חינוך והוראה:
לימודים עיוניים )פסיכולוגיה, סוציולוגיה, רב-תרבותיות ועוד(.
פדגוגיה ומתודיקה )יסודות בלמידה ובהוראה, אסטרטגיות הוראה(.
התנסות בהוראה )אימוני הוראה( – 5-6 סמסטרים החל בשנת הלימודים הראשונה.
לימודים בחוגים הדיסציפלינריים
מתכונת חד חוגית: אנגלית, הגיל הרך וחינוך מיוחד – ללומדים בחטיבת לק"ש )ליקויי שמיעה( + מתמטיקה ז'-ט'.
מתכונת דו חוגית: חינוך מיוחד, לשון, מתמטיקה, ספרות, מקרא, תקשורת, מדעים, תרבות ישראל ומורשתו וחינוך חברתי-קהילתי.
לימודי יסוד והעשרה: כתיבה אקדמית, אוריינות תקשוב מתקדמת, לשון, חג ומועד, אנגלית לרמת פטור ועוד.
היקף הלימודים
היקף הלימודים לתואר ולתעודת הוראה נע בין 96 ל 106- נקודות זכות, בהתאם לחוגים השונים ואינם כוללים קורסים נלווים שונים
כגון: לימודי שואה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים, העשרה תרבותית ועוד.
משך הלימודים: ארבע שנים.

צור קשר
  • captcha
  • 5033*