סדרי הרשמה למסלול | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

מסמכים שחובה לצרף בעת הרישום:


תמונת פספורט
צילום ת.ז. כולל ספחים
קורות חיים מעודכנים
גיליון ציונים של התואר הראשון
תעודת תואר ראשון (אם טרם קיבלת תעודה, נא לצרף אישור זכאות)
תשלום דמי רישום בגובה 400 ש"ח - לפקודת "האקדמית גורדון" (דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה).

 

הפסקת לימודים או ביטול הרשמה:
1. ביטול הרשמה: דמי ההרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו הרשמתם.
2. תקנות החזר שכר לימוד בגין הפסקת לימודים: מועמד ללימודים או סטודנט המבקש לבטל הרשמתו למוסד או להפסיק לימודיו בו, ימלא טופס ביטול הרשמה / הפסקת לימודים באתר המכללה  - בקישור הבא. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים. התאריך הקובע להתחשבנות סופית הוא התאריך בו התקבל הטופס שמולא באתר.
3. יש לעיין בתקנון שכר לימוד באתר המכללה - לחצו כאן למעבר לתקנון.

צור קשר
  • captcha
  • 5033*