תעודת הוראה באנגלית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

מסלול בי"ס יסודי (ג'–ו') או מסלול רב-גילי (ג'–י'):

החוג לאנגלית מכשיר מורים לאחד המקצועות הנדרשים ביותר במערכת החינוך, הוראה באנגלית. החוג מקנה ללומדים את הידע הנדרש בדיסציפלינה, את מיומנויות השפה ואת הידע התאורטי והמעשי בתחום הוראה באנגלית. מטרת הלימודים בחוג היא להכשיר בוגרים השולטים בשפה האנגלית, בתרבות שהיא מייצגת ובכלים ובשיטות להוראתה הנהוגים במערכת החינוך.

במסלול בית הספר היסודי, יתמחו הסטודנטים בשיטות הוראה באנגלית המתאימות לילדים בכיתות היסוד. הם יעמיקו את הבנתם בהקניית תשתיות הידע הלשוני בשפה זרה, שישמשו בסיס להקניית כישורים לשוניים מורכבים יותר במערכת החינוך העל-יסודית. במסלול הרב-גילי יתמחו הסטודנטים בהוראת השפה, הן בבתי הספר היסודיים והן במסלול העל-יסודי, בכיתות ז'–י'. הלומדים במסלול זה יעסקו גם בתהליך המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, הכרוך במשברים אצל תלמידים. הם יעמיקו בתכניות הלימודים ובמגוון דרכי ההוראה של טווח גילים רחב כדי להקל על המעברים.
בשני מסלולי תעודת הוראה ייחשפו הסטודנטים לדרכי הוראה באנגלית בכיתה הטרוגנית, תוך העמקת הידע בשפה האנגלית, בספרותה ובתרבותה. דגש מיוחד יושם על ידע תאורטי ועבודה מעשית עם תלמידים בעלי לקויות למידה. דרכי ההוראה שיילמדו ישלבו חידושי טכנולוגיה העומדים לרשות הפיתוחים הפדגוגיים. הכשרת הלומדים בחוג בנויה על בסיס הגישה התקשורתית הדוגלת בהקניית שפה בהקשר התרבותי והתקשורתי והבנת מבנה השפה וספרותה.
בחוג מגוון קורסים המכוונים להעשרת השפה האנגלית, הבלשנות, הספרות והתרבות האנגלית, לצד קורסי חינוך והוראה, הנלמדים גם הם בשפה האנגלית.

 

 

ממבחר נושאי הלימוד:
ספרות ילדים באנגלית, דרמה יוצרת, פסיכולינגוויסטיקה, רכישת קריאה וכתיבה בשפה זרה, אבחון דידקטי באנגלית, הוראה בכיתות הטרוגניות, שילוב יישומי המחשב בהוראת האנגלית.

 

מתווה הלימודים:

 

ראש החוג: ד"ר תמי אביעד-לויצקי [email protected]
 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*