אסטרטגיות הוראה ללקויי למידה (משתתף בתוכנית אפסון קורסים) | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך